Порівняльна відомість результатів інвентаризації бланк 90

Форма N ПБАСГ-6 Акт на вихід і сортування добового молодняку птиці. Очолює інвентаризаційну комісію керівник установи або його заступник. Типова форма N ОЗ-16 Картка обліку наробітку та відстежування обігу АБ Подорожній лист службового легкового автомобіля. Позапланову (раптову) інвентаризацію проводять без повідомлення матеріально відповідальних осіб, несподівано для них, з метою перевірки наявності конкретних цінностей. Інвентаризацію активів та зобов’язань здійснюють на підставі наказу про її проведення. У ньому, крім інших обов’язкових реквізитів, зазначають: дату, на яку проводять інвентаризацію, строки її проведення, види активів і зобов’язань, що інвентаризуються.

Форма № инв-6 Акт інвентаризації наявності коштів, що перебувають… . Форма № инв-15 Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами і кредиторами . Форма № инв-17 Акт інвентаризації товарів відвантажених. Приклад Підприємство — платник ЄП 4-ї групи за ставкою 3% та платник ПДВ займається оптовою торгівлею будівельними матеріалами. Адже надлишок ТМЦ виникає, найімовірніше, в результаті допущених раніше помилок.
Форма N ВЗСГ-3 Акт витрати насіння і садивного матеріалу. Форма N 29-НП Акт інвентаризації нафтопродуктів (нафти). Форма N 30-НП Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів (нафти). Форма N 31-НП Звіт про втрати нафтопродуктів (нафти) на підприємствах. Форма № ВЗСГ-6 Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій). Типова форма № ОЗ-15 Картка обліку устаткування для установлення. Далі відносимо на винних осіб чи списуємо на витрати перевищення нестачі над надлишками, яке становить 3 кг вартістю 8,40 грн. (3 х 2,80). ПДВ на перевищення становитиме 1,68 грн. (8,40 х 20 %). Таблиця 4 № з/п Зміст господарської операції бухгалтерський облік податковий облік Дт Кт Сума, грн. Інвентаризаційну комісію очолює керівник підприємства або його заступник. Під час інвентаризації не тільки перевіряється фактична наявність майна та його відповідність обліковим даним, а й проводиться контроль за збереженням, дотриманням відповідальними особами правил збереження майна і ведення первинного обліку.

Похожие записи: